Maakt leren leuk!

Schooldocumenten


Informatieboekje en jaarkalender
Door op onderstaande link te klikken kunt u het informatieboekje en de jaarkalender van
Montessorischool Haaksbergen lezen.
Informatieboekje en jaarkalender 201920.pdf


Schoolgids
Door op onderstaande link te klikken kunt u de schoolgids voor het schooljaar 2018-2019 lezen.
Schoolgids MHB 201920.pdf


Overige schooldocumenten
Hieronder vindt u enkele belangrijke schooldocumenten.

082018 Protocol sociale veiligheid MHB.pdf
012019 Meldcode huiselijk geweld MHB.pdf


082018 Protocol vervoer kinderen MHB.pdf
102019 Protocol medicijngebruik en medisch handelen MHB.pdf

20192020 Passend Onderwijs MHB.pdf

20182019 School Ondersteuningsprofiel (SOP) MHB.pdf

102019 Sponsorconvenant.pdf

Bijlage 1 Schoolgids - Stroomschema klachtenregeling.pdf
Privacybeleid Website Montessorischool Haaksbergen.pdf

AANVRAAGFORMULIER VERLOF 1920.pdf

 

Contact

Bezoekadres

Weertseriet 19

7481 BC Haaksbergen

053-5724076

Postadres

Weertseriet 19

7481 BC

Haaksbergen

E-mailadres

directie@montessorihb.nl

Social Media

Facebook