Maakt leren leuk!

Montessorischool
 
De vereniging voor algemeen bijzonder montessorionderwijs

Montessorischool Haaksbergen is een school met ongeveer 65 leerlingen. We zijn een vereniging bestaande uit de ouders van de school. Algemeen omdat we een openbare school zijn en bijzonder omdat we niet zijn aangesloten bij een groot bestuur, maar een vrijwillig (ouder-)bestuur hebben die samen met de directeur het management vormen. 'Leer mij het zelf te doen' is het motto van onze school. Het is wat ons betreft de kern van het montessorionderwijs. Wij willen samen met ouders, kinderen helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke jonge mensen.

Maria Montessori

Grondlegger van het montessorionderwijs was Maria Montessori. Maria Montessori werd geboren in Rome en studeerde, als eerste vrouwe­lijk arts, af aan de Medische Fa­cul­teit van Rome. Zij ontwikkelde een bijzondere methode voor de opvang en begeleiding van kinderen. Deze methode is inmiddels uitgegroeid tot het huidige Montessorionderwijs. De ideeën en inzichten van Montessori, over hoe je kinderen het beste kunt helpen bij hun ontwikkeling tot gezonde, evenwichtige en kritische volwassenen, zijn ook anno nu zeer actueel. 

In 1898 werd Maria Montessori directrice van een op­leiding voor onder­wijzers. In 1904 volgde haar benoeming tot hoogleraar in de antropolo­gie aan de universiteit van Rome. In dezelfde tijd schreef zij haar eerste boek over op­voeding en onder­wijs en in 1907 kreeg zij de gelegen­heid haar 'methode' in de prak­tijk te bren­gen bij kinderen in een achterstandswijk. De methode die zij ontwikkelde voor het werk met deze kinde­ren riep veel enthousiasme op. Zelf breidde zij de toepas­baarheid er­van uit tot de kinderen van de basisschoolleef­tijd. Haar tweede boek verscheen in 1909 en is een ver­slag van haar werk­wijze: 'De Montessori Methode - De ont­dekking van het kind.' Ook buiten Italië nam de belangstelling voor haar werk toe. Onder­wij­zers uit de Verenigde Staten kwamen naar Italië en een aantal van hen werd in de gelegenheid gesteld zich in de mon­tes­sorimethode te bekwamen. Maria Montessori bracht zelf ook verschil­lende bezoeken aan de Verenigde Staten, waar zij onder andere Helen Parkhurst (Daltononderwijs) ontmoette.
 
'De onderwijsopvatting van Maria Montessori staat ook honderd jaar later nog als een huis.'

In 1916 vestigde zij zich in Barcelona en van daar­uit werd een begin gemaakt met het organiseren van een internationale montes­soribeweging. In 1917 werd in Nederland de eerste mon­tes­so­ris­chool opgericht. In 1936, kwam Maria Montesso­ri naar Neder­land, waar zij tot haar dood in 1952 woon­de. Op dit moment zijn er in veel landen, zowel binnen als buiten Europa, mon­tes­sorischolen opgericht. Onder andere in Ierland, Duits­land, Zwitser­land, India, Japan, Aus­tralië en de Verenigde Staten.
 
In Nederland zijn er inmiddels ongeveer 250 montes­sori­scholen en 20 middelbare scholen (o.a. in Hengelo). In zeven plaatsen worden de cursussen voor leerkrachten gegeven waar­onder ook de Pabo Edith Stein in Henge­lo.

Honderdjarig bestaan Nederlandse Montessori Vereniging (NMV)

Wij zijn aangesloten bij de NMV. Op hun website vind je uitgebreide informatie over montessorionderwijs: www.montessori.nl
Hieronder een filmpje dat is gemaakt naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de NMV.
Tien meest gestelde vragen over het montessorionderwijs.pdf 

Contact

Bezoekadres

Weertseriet 19

7481 BC Haaksbergen

053-5724076

Postadres

Weertseriet 19

7481 BC

Haaksbergen

E-mailadres

info@montessorihb.nl

Social Media

Facebook

Instagram