Maakt leren leuk!


Bestuur Montessorischool Haaksbergen

De vereniging voor algemeen bijzonder montessorionderwijs Haaksbergen is opgericht in 1988 als een basisschool die uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

Bestuur
Omdat onze montessorischool een vereniging is, zijn alle ouders automatisch lid van deze vereniging. Uit en/of door deze leden wordt vervolgens een bestuur gekozen. Het bestuur van onze school buigt zich over de misse/visie van de school en maakt lange termijn keuzes over bijvoorbeeld het schoolgebouw, de financiën, onderwijskwaliteit, personeel en algemene school aangelegenheden.

Huidige bezetting:
Dhr. Gert-Jan Klanderman (voorzitter)        voorzitter@montessorihb.nl                                                
Dhr. Fred van der Wal (penningmeester)    
penningmeester@montessorihb.nl  
                                         
Directie
De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directie. Deze wordt gevormd door directeur Barbara Keijzers. Zij legt verantwoording af aan het bestuur (en daarmee aan de ALV) over het gevoerde en te voeren dagelijks beleid.

Ledenvergadering
Het bestuur roept één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) bijeen. Op de agenda staan zowel financiële als beleidsmatige zaken. De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging en daarmee voor de ouders dé plek om mee te praten over de koers van de school.

Commissie van Toezicht
De wet op het primair onderwijs schrijft een scheiding van toezicht en bestuur voor. Daarom is een commissie van toezicht ingesteld. Deze heeft als primaire taak toezicht te houden op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de vereniging. De commissie van toezicht vergadert 3x keer per jaar onderling en minimaal twee keer per jaar met het bestuur.

Huidige bezetting:
Mevr. Auatif Benayad (juridischezaken)                    juridischezaken@montessorihb.nl

Mevr. Rikky Dekkers (onderwijszaken)                  
   algemenezaken@montessorihb.nl

Erkenning en lidmaatschappen
Onze montessorischool is erkend door de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV), die periodiek de kwaliteit van het onderwijs controleert: www.montessori.nl
De school is aangesloten bij PON primair (Personeelscluster Oost Nederland), CABO (Centrale Administratie Bestuursbureau Onderwijs), Monro (Montessori Oost Nederland) en de VBS (Vereniging Bijzondere scholen).
Wij zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Plein Midden Twente (PMT).
Plein Midden Twente werkt als deelregio binnen de kaders die zijn afgesproken op het niveau van het nieuwe Samenwerkingsverband SWV 23-02.

Notulen ALV 20182019 Montessorischool Haaksbergen.pdf
Notulen ALV 20172018 Montessorischool Haaksbergen.pdf
Notulen ALV 20162017 Montessorischool Haaksbergen.pdf

40355 Jaarrekening 2018 Haaksbergen definitief.pdf
17434 AB Statuten Montessorischool Haaksbergen.pdf
 

Contact

Bezoekadres

Weertseriet 19

7481 BC Haaksbergen

053-5724076

Postadres

Weertseriet 19

7481 BC

Haaksbergen

E-mailadres

directie@montessorihb.nl

Social Media

Facebook