Maakt leren leuk!

mei 2023: Wij zoeken een intern toezichthouder.
Klik op de link voor de complete vacaturetekst:

Profiel toezichthouder bestuur mei 2023

Stichting Montessorischool Haaksbergen

In 1988 is de school opgericht als Vereniging voor Algemeen Bijzonder (VAB) Montessorionderwijs Haaksbergen. 
Met ingang van april 2020 is de vereniging omgezet naar Stichting voor Algemeen Bijzonder (SAB) Montessorionderwijs Haaksbergen waarbij het raad van beheer model wordt toegepast. Er is een directeur-bestuurder en een toezichthoudend bestuur.

SAB Montessorionderwijs Haaksbergen

De SAB is een school waar neutraal, bijzonder onderwijs gegeven wordt. Een school op bijzondere grondslag heeft een eigen bestuur en valt niet, zoals bijvoorbeeld een openbare school, onder een gemeentebestuur. Neutraal onderwijs wil zeggen dat we niet werken vanuit een bepaalde religieuze overtuiging, maar dat wij onderwijs geven dat uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. Wij werken vanuit de visie van Maria Montessori en verzorgen toekomstgericht montessorionderwijs. 
We noemen onze school: Montessorischool Haaksbergen

Bestuur
Het bestuur van de montessorischool bestaat uit een toezichthoudend bestuur en een directeur-bestuurder. De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directeur-bestuurder.

Interim directeur:
Dhr. D. Huntink  
 
Toezichthoudend bestuursleden:
Mevr. A. Oevering         Voorzitter                      voorzitter@montessorihb.nl
Dhr. M. Boontje             Secretaris
Dhr. F. van der Wal       Penningmeester
Mevr. R. Dekkers          Lid
 
Governance
In Code Goed Bestuur in het primair onderwijs, zoals die door de PO-Raad in januari 2011 is opgesteld, zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Ons bestuur onderschrijft deze code. Zie voor meer informatie het managementstatuut op onze website. 

                           
Erkenning en lidmaatschappen

Onze montessorischool is erkend door de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV), die periodiek de kwaliteit van het onderwijs controleert: www.montessori.nl
De school is aangesloten bij
Monro (Montessori Oost Nederland), PON primair (Personeelscluster Oost Nederland), CABO (Centrale Administratie Bestuursbureau Onderwijs) en de VBS (Vereniging Bijzondere scholen).
Wij zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Plein Midden Twente (PMT).
Plein Midden Twente werkt als deelregio binnen de kaders die zijn afgesproken op het niveau van het Samenwerkingsverband SWV 23-02.
40355 Jaarrekening 2019 Haaksbergen definitief.pdf
202101 MHB Managementstatuut def.pdf
20201201 MHB Bestuursreglement def.pdf
20210302 MHB ITK v2 def.pdf
20210119 MHB Treasurystatuut def.pdf


 

Contact

Bezoekadres

Weertseriet 19

7481 BC Haaksbergen

053-5724076

Postadres

Weertseriet 19

7481 BC

Haaksbergen

E-mailadres

info@montessorihb.nl

Social Media

Facebook

Instagram