Maakt leren leuk!

Oudercommissie (OC)

Plaats en positie van de oudercommissie (OC) binnen de scho­ol
 
De OC is een werkgroep ingesteld door het be­stuur. Dit betekent dat de activiteiten die de werkgroep ontwik­kelt plaatsvinden in overleg met directie/team en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
De OC vergadert eenmaal per maand op een avond. Deze data worden vermeld in het mededelingenblad.
De OC-leden zijn te bereiken op het volgende mailadres:
oc@montessorihb.nl

Werkzaamheden, doelstelling en taken

De OC heeft tot taak: het inventariseren, coördineren en bevorde­ren van werkzaamheden die ouders voor de school kunnen ver­richten. Jaarlijks inven­tariseert de OC d.m.v. de ouderhulplijst welke ouders willen helpen bij activiteiten binnen en buiten de school. Aan de hand van die lijst vraagt de OC ouders om te hel­pen bij de verschillende activiteiten. Dit kan o.a. gaan om het helpen bij feesten (b.v. kerst­feest, paas­feest e.d.).
De werkzaamheden worden jaarlijks geïnventariseerd en vastgelegd in een jaarplanning. Deze planning wordt zonodig besproken en aangevuld in overleg met het team en het bestuur. Een draaiboek voor de uitvoering van de activiteiten maakt het geheel compleet. Voor meer informatie kan men terecht bij de voorzitter van de OC.

Samenstelling schooljaar 2018-2019

Voorzitter                 Alexandra Lemges                 oc@montessorihb.nl 
Secretaris                 Erik Lucas                                 oc@montessorihb.nl 
Penningmeester     Koen Piepers                           oc@montessorihb.nl
Lid (namens team) Karin Wijlens                           k.wijlens@montessorihb.nl
Lid                             Stanny Vastbinder 
Lid                             Esther Assink 
Lid                             Nienke Oude Egberink   
Lid                             Peter Homrighausen 
Lid                             Pieter van Deursen 
Lid                             Jannie Temmink
Lid                             Anne Zandstra
Lid                             Dianne Heino
Lid                             Jozé Hiemstra

                                                                             
Om het contact van de OC met de medezeggenschapsraad, het bestuur en de directie zo goed mogelijk te laten verlopen is er regelmatig overleg.


 

Contact

Bezoekadres

Weertseriet 19

7481 BC Haaksbergen

053-5724076

Postadres

Weertseriet 19

7481 BC

Haaksbergen