Maakt leren leuk!

Oudercommissie (OC)

De OC bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die het team helpen met de organisatie van feesten en andere activiteiten die naast het lesprogramma plaatsvinden. De OC
vergadert ongeveer eenmaal per maand op een avond. Deze data worden vermeld in het Mededelingenblad. De OC-leden zijn te bereiken via het volgende mailadres: oc@montessorihb.nl 

Wat doet de OC?
De OC inventariseert, coördineert en bevordert de hulp die ouders school kunnen
bieden. Jaarlijks inventariseert de OC, d.m.v. de ouderhulplijst, welke ouders willen/kunnen helpen bij activiteiten binnen en buiten de school. Aan de hand van deze lijst vraagt de OC ouders om te helpen bij de verschillende activiteiten. Dit gaat onder andere om het helpen bij feesten (Kerstfeest, Paasfeest, enz.).
De werkzaamheden worden jaarlijks geïnventariseerd en vastgelegd in een jaarplanning. Deze planning wordt zo nodig besproken en aangevuld in overleg met het team. Een draaiboek voor de uitvoering van de activiteiten maakt het geheel compleet. 
 
Samenstelling oudercommissie 2023-2024
Voorzitter                wisselend                     oc@montessorihb.nl 
Secretaris                wisselend                     oc@montessorihb.nl 
Penningmeester    Mariëlle Lammeree    oc@montessorihb.nl 
Lid                            Rozemarijn van Dijk                   

Lid                            Judith Segers
Lid                            Wendel Dijkema
Lid                            Zillah Veldhuis
Lid                            Mariët Resink
Lid                            Miki Flikkenschild


Namens het team is Karin Wijlens aanwezig bij de OC-vergaderingen. 
De vergaderdata van dit schooljaar zijn opgenomen in de jaarkalender. De data worden ook vermeld in de  nieuwsbrief.

Interesse om lid te worden van de OC? Neem dan gerust contact op met één van de OC-leden!


 
 

Contact

Bezoekadres

Weertseriet 19

7481 BC Haaksbergen

053-5724076

Postadres

Weertseriet 19

7481 BC

Haaksbergen

E-mailadres

info@montessorihb.nl

Social Media

Facebook

Instagram