Maakt leren leuk!

Medezeggenschapsraad (MR)

Sinds oktober 1992 kent de school een medezeggen­schapsraad (MR). Elke school is bij wet verplicht een MR in te stel­len; ook de bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Voornaamste taak van de MR is het meepraten en meebeslissen of adviseren over beslissin­gen van het school­bestuur.
 
De MR heeft vier leden: 
Mathijs Vos, ouderlid/voorzitter                         mr@montessorihb.nl
Esther te Lintelo, ouderlid/secretaris                                           
Loes Buschers, teamlid    
Esther Lutke Schipholt, teamlid                                

De MR stelt zich voor:

Wij zijn de medezeggenschapsraad (MR) van de Montessorischool Haaksbergen. De oudergeleding bestaat uit Mathijs Vos (voorzitter) en Esther te Lintelo (secretaris). De personeelsgeleding bestaat uit Esther Lutke Schipholt en Loes Buschers.

Als MR geven we advies over onder andere het schooljaarplan, de jaarbegroting en het formatieplan. Ook geven we instemming over bijvoorbeeld de schoolvakanties. De veiligheid op school en onderwijsvormen zijn zaken die in de MR-vergaderingen aan de orde komen. 

De directeur van de school is ons directe aanspreekpunt, hij is ook bij een deel van de vergaderingen van de MR aanwezig. Als het nodig is kan de voorzitter of een lid van het bestuur worden uitgenodigd voor een vergadering. 

We onderhouden contact met de oudercommissie (OC) die uiteraard ook zaken bij ons kan aankaarten die zij van belang vindt.

Mathijs heeft een dochter (Mira) in groep 2. Esther heeft een zoon (Ismail) in groep 3.

Contact

Bezoekadres

Weertseriet 19

7481 BC Haaksbergen

053-5724076

Postadres

Weertseriet 19

7481 BC

Haaksbergen

E-mailadres

info@montessorihb.nl

Social Media

Facebook

Instagram