Maakt leren leuk!

Tussenschoolse Opvang (TSO) 'Bolletje Over'

De Montessorischool heeft een eigen Tussenschoolse Opvang (TSO), genaamd 'Bolletje Over'.
Als u uw kind gebruik wilt laten maken van de TSO-regeling dan moet u uw kind vooraf aanmelden middels een inschrijfformulier. Deze formulieren vindt u op het 'Bolletje Over' prikbord in de hal van de school.

De TSO wordt door de TSO-commissie aangestuurd. Deze commissie bestaat dit schooljaar uit de volgende personen:

Coördinator TSO  José Terhürne
Penningmeester TSO  Fred van der Wal
Contactpersoon vanuit bestuur  Auatif Benayad

De kinderen die overblijven staan onder de verantwoordelijkheid van de TSO-vrijwilligers. Om ervoor te zorgen dat de opvang gezellig en verantwoord is, is het belangrijk dat u uw kind(eren) vooraf aanmeld. Het aantal TSO-vrijwilligers wordt afgestemd op het aantal aanwezige kinderen.
Het schoolplein is tussen 12.20 uur en 13.00 uur bedoeld voor de kinderen die van de opvang gebruik maken.
De TSO-commissie verzoekt u dan ook vriendelijk om kinderen, die niet overblijven, na 13.00 uur naar school te laten komen. De TSO-vrijwilligers dragen geen verantwoording voor de kinderen die vóór 13.00 uur op school zijn.
Voor de TSO is een uitgebreide informatiegids beschikbaar. Mocht u niet in het bezit zijn van deze gids dan kunt u bij de TSO-coördinator een exemplaar opvragen. José Terhürne is bereikbaar onder telefoonnummer: 053-5729884.
                                                                               
TARIEVEN

Er zijn verschillende mogelijkheden per kind:
Voor een schooljaar 1x per week overblijven kost in totaal € 70,-
Bij meerdere keren overblijven wordt het een veelvoud van € 70,-
Bij betaling in vier termijnen, betaalt u vier keer € 17,50 voor 1x per week overblijven (of een veelvoud)
Bij betaling in 1x krijgt u 5% korting = € 66,50
 
Strippenkaart 5x overblijven = € 10,-
Strippenkaart 1x overblijven = € 2,50


Buitenschoolse opvang (BSO)

Voor de buitenschoolse opvang kunt u informatie vinden op de sites van de verschillende aanbieders:
Bloesem 'Kinderopvang met een groen hart' - www.bloesemkinderopvang.nl
Smallsteps kinderopvang - www.bso-buitenspel.nl
Kinderopvang Humanitas - www.kinderopvanghumanitas.nl
Columbus Junior, locatie Hassinkbrink of Honesch: www.columbusjunior.nl/


 

Contact

Bezoekadres

Weertseriet 19

7481 BC Haaksbergen

053-5724076

Postadres

Weertseriet 19

7481 BC

Haaksbergen

E-mailadres

directie@montessorihb.nl

Social Media

Facebook