Maakt leren leuk!

Sociale veiligheid

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen.
KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. 


'Samen maken wij er een fijne school van!'

Voor meer informatie klikt u op onderstaande afbeelding.


Protocol sociale veiligheid
Onze leerlingen doen op school niet alleen vakkennis en -vaardigheden op. Het is ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten, kennismaken met de samenleving, met normen, waarden en omgangsvormen. Daar hoort bij dat ze leren, oefenen en dat ze soms ook grenzen overschrijden. Didactiek en pedagogiek begeleiden dit leer- en ontwikkelingsproces.
In een veilig schoolklimaat zijn er grenzen en regels, wordt adequaat opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag en worden leerlingen aangemoedigd om positief gedrag te laten zien. Om een sociaal veilig klimaat te creëren zet onze school de KiVa-methode in op individueel niveau, op groepsniveau en op schoolniveau. Ook betrekken wij de ouders en de omgeving bij de aanpak.

Hieronder vindt u ons protocol sociale veiligheid:
202103 Protocol sociale veiligheid.pdf

 

Contact

Bezoekadres

Weertseriet 19

7481 BC Haaksbergen

053-5724076

Postadres

Weertseriet 19

7481 BC

Haaksbergen

E-mailadres

info@montessorihb.nl

Social Media

Facebook

Instagram