Maakt leren leuk!

Schooltijden

Wij hebben een gelijke dagen continurooster voor alle groepen.
De schooltijden zijn maandag t/m vrijdag van 8.30 - 14.15 uur.
 

De school opent haar deuren 's ochtends van 8.20 tot 8.30 uur, zodat de kinderen rustig naar binnen kunnen gaan. Om een rustige start van de dag te waarborgen, worden ouders niet in de klas verwacht. Leerlingen worden aangemoedigd om zelfstandig de klas binnen te komen, de leerkracht een hand te geven en aan het werk te gaan. 
Als uw kind niet in staat is om naar school te komen, verzoeken wij u om dit vóór half negen op dezelfde dag te melden bij de school of een berichtje in Parro te sturen aan de leerkracht.

Na schooltijd gaan de leerlingen van de midden-, tussen- en bovenbouw zelfstandig naar de buitendeur. Ouders zijn van harte welkom om het werk van hun kind in de klas te bekijken of een gesprek te hebben met de leerkracht, nadat zij hun kind hebben opgehaald.
Leerlingen van de onderbouw worden naar de onderbouw ingang/uitgang gebracht door de leerkracht.
Als uw kind alleen naar huis mag gaan of door iemand anders wordt opgehaald, verzoeken we u dit te laten weten aan de leerkracht. 

Contact

Bezoekadres

Weertseriet 19

7481 BC Haaksbergen

053-5724076

Postadres

Weertseriet 19

7481 BC

Haaksbergen

E-mailadres

info@montessorihb.nl

Social Media

Facebook

Instagram