Maakt leren leuk!

Oudercommissie (OC)

De hoofdtaak van de OC omvat voornamelijk het plannen en uitvoeren van activiteiten die buiten het reguliere leerprogramma vallen. Dit gebeurt uiteraard in nauwe samenwerking met het team. We zijn heel blij met de inzet van de OC en het is waardevol voor uw kind(eren) dat ouders betrokken zijn bij de school.
Belangrijke evenementen omvatten onder andere vieringen zoals Sinterklaas, Kerst, de lente en Pasen, het jaarlijkse schoolreisje en ad hoc hand- en spandiensten. 
De OC vergadert gemiddeld één keer per zes weken. Bij deze vergaderingen is ook een teamlid aanwezig.
 

Contact

Bezoekadres

Weertseriet 19

7481 BC Haaksbergen

053-5724076

Postadres

Weertseriet 19

7481 BC

Haaksbergen

E-mailadres

info@montessorihb.nl

Social Media

Facebook

Instagram