Maakt leren leuk!

Visie

 
Op Montessorischool Haaksbergen geloven we in het krachtige principe van zelfstandigheid en eigen initiatief, verankerd in de woorden: "Help mij het zelf te doen". 
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig: "Leer mij het zelf te doen".  Onze leeromgeving is inspirerend en uitdagend, waardoor kinderen worden aangemoedigd om te ontdekken, te leren en te groeien. De individuele zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid geven kinderen het gevoel van eigenaarschap.
Het speciaal door Montessori ontwikkelde materiaal neemt hier een bijzondere plaats in "Laat mij het zelf doen".

Montessori kwam tot de conclusie dat er perioden zijn, waarin het kind het best in staat is om een bepaalde vaardigheid te leren of waarin voor een bepaald onderwerp veel belangstelling bestaat. Ons onderwijs sluit aan bij deze gevoelige perioden. Onze kinderen zitten bewust in heterogene groepen, dat wil zeggen met verschillende leeftijden. Zo zijn ze een keer jongste, middelste en oudste van de groep. Dit biedt nieuwe leermomenten, kansen en mogelijkheden. Daarnaast bevordert het de sociale ontwikkeling en draagt het bij aan een gevoel van verbondenheid, wederzijds respect en ondersteuning.

Onze toegewijde en ervaren leerkrachten fungeren als gidsen en mentoren, die de individuele leertrajecten van elk kind nauwlettend volgen en ondersteunen. Naast inspiratie, kennis en begeleiding om het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten, bieden ze ook de nodige structuur en richting om een evenwichtige ontwikkeling te garanderen.

Op Montessorischool Haaksbergen vinden we dat elk kind uniek is en over unieke talenten beschikt die waardevol zijn en ontwikkeld moeten worden. We streven ernaar dat elk kind zijn volledige potentieel bereikt en met deze solide basis door het leven kan.

Contact

Bezoekadres

Weertseriet 19

7481 BC Haaksbergen

053-5724076

Postadres

Weertseriet 19

7481 BC

Haaksbergen

E-mailadres

info@montessorihb.nl

Social Media

Facebook

Instagram