Maakt leren leuk!

Visie

Op Montessorischool Haaksbergen geloven we in het krachtige principe van zelfstandigheid en eigen initiatief, verankerd in de woorden: "Help mij het zelf te doen" door vanuit verantwoordelijkheid, vertrouwen en vrijheid te werken binnen bepaalde grenzen.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig: "Leer mij het zelf te doen". Onze leeromgeving is inspirerend en uitdagend, waardoor kinderen worden aangemoedigd om te ontdekken, te leren en te groeien. De individuele zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid geven kinderen het gevoel van eigenaarschap. Vanuit door Montessori voorbereide omgeving neemt hier een bijzondere plaats in "Laat mij het zelf doen".

Montessori kwam tot de conclusie dat er perioden zijn, waarin het kind het best in staat is om een bepaalde vaardigheid te leren of waarin voor een bepaald onderwerp veel belangstelling bestaat. Ons onderwijs sluit aan bij deze "gevoelige perioden". Onze kinderen zitten bewust in heterogene groepen. Dit bevordert de sociale ontwikkeling en draagt het bij aan een gevoel van verbondenheid, wederzijds respect en ondersteuning.

Onze toegewijde leerkrachten fungeren als gidsen en mentoren, die de individuele leertrajecten van elk kind nauwlettend volgen, ondersteunen en uitdagen. Naast inspiratie, kennis en begeleiding om het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten, bieden ze de nodige structuur en richting om een evenwichtige ontwikkeling te garanderen door o.a. vanuit doelen te werken.
Op Montessorischool Haaksbergen vinden we dat elk kind uniek is en over unieke talenten beschikt die waardevol zijn en ontwikkeld moeten worden. Zo streven we ernaar dat elk kind zijn volledige potentieel bereikt en met deze solide basis door het leven kan.

Contact

Bezoekadres

Weertseriet 19

7481 BC Haaksbergen

053-5724076

Postadres

Weertseriet 19

7481 BC

Haaksbergen

E-mailadres

info@montessorihb.nl

Social Media

Facebook

Instagram