Maakt leren leuk!

Medezeggenschapsraad (MR)

Via de Medezeggenschapsraad (MR) hebben zowel ouders als het schoolteam de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid van de school. We fungeren als verbindende schakel tussen ouders en school. Volgens de Wet op de Medezeggenschap heeft de directie de plicht om advies of instemming te vragen aan de MR over diverse onderwerpen, zoals de organisatie van de school, de invoering van nieuwe lesmethoden, veiligheidsmaatregelen, personeelsbeleid, financiële zaken, bouwprojecten en de benoeming van directieleden.
De Medezeggenschapsraad (MR) is samengesteld uit een gelijk aantal ouders en teamleden. De directeur woont vaak de vergaderingen bij, maar maakt geen deel uit van de MR. Elk lid heeft een termijn van twee jaar en kan eventueel herkozen worden na afloop van deze periode.

Samenstelling schooljaar 2023-2024:
Mathijs Vos (voorzitter en ouder)
Esther te Lintelo (ouder)
Loes Buschers (leerkracht bovenbouw)
Esther Lutke Schipholt (leerkracht tussenbouw)

 

Contact

Bezoekadres

Weertseriet 19

7481 BC Haaksbergen

053-5724076

Postadres

Weertseriet 19

7481 BC

Haaksbergen

E-mailadres

info@montessorihb.nl

Social Media

Facebook

Instagram